PRAVILA PRIVATNOSTI - INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

(Od lipnja 2020. godine)

Ovim Informacijama želimo Vam pružiti detaljnije obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka, kao i o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka. Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate.

Tko je odgovoran za obradu podataka?

Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), odgovorni za obradu Vaših osobnih podataka:

Freudenberg gospodinjski proizvodi d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, Republika Slovenija, Tel: +386 2 429 49 10
e-mail: vileda.slovenia@fhp-ww.com

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:
Dr. Christian Wolff, FHP Holding GmbH, D 69469 Weinheim, data_privacy@fhp-ww.com

Koji se podaci obrađuju i iz kojih izvora dolaze?

Obrađujemo osobne podatke koje dobivamo od Vas i/ili koje ste predali našim poslovnim partnerima. Također, obrađujemo osobne podatke koje smo legitimno dobili iz javno dostupnih izvora (npr.  sudski registar, adresar, mediji,  i dr.). Osobni podaci uključuju Vaše osobne podatke (kao što su npr. ime i prezime, adresa prebivališta, adresa elektroničke pošte i telefonski broj, adrese za dostavu proizvoda, podaci o narudžbi i računu, podaci o kreditnoj sposobnosti, podaci o dokumentaciji, zapisnici sa sajmova itd.).

U koje se svrhe i na kojoj pravnoj osnovi obrađuju podaci?

Osobne podatke obrađujemo samo u kontekstu naših poslovnih aktivnosti. Osim toga, obrada podataka odvija se na temelju zakonskih zahtjeva, na temelju ugovornog odnosa ili predugovornog odnosa povjerenja, na temelju Vašeg pristanka ili kada nas kontaktirate (na primjer na sajmovima, elektroničkom poštom, poštom, telefonom ili putem ove internetske stranice).

Osobni se podaci posebno obrađuju u sljedećim poslovnim procesima ili postupcima:

• Posjećivanje internetske stranice i/ili internetske trgovine
• Uspostavljanje poslovnog odnosa
• Registracija posjetitelja, pristup gostu putem WLAN-a
• Prijave
• Sajmovi, eventi i izložba proizvoda
• Savjeti naših zaposlenika ili trgovinskih partnera
• Obrada naloga, dostava, fakturiranje
• Provjera carina i usklađenosti, Izvješća o nesrećama
• Privremeni rad, stručno osposobljavanje
• Provjere kvalitete i certifikati kvalitete, prigovori

Kao dio poslovnog odnosa, morate navesti osobne podatke koji su neophodni za uspostavu i provedbu poslovnog odnosa i koje smo zakonski obvezni prikupljati. Ako nam ne dostavite ove podatke, nećemo ispuniti Vaš zahtjev ili odgovor na Vaš zahtjev za kontakt. Ako ste nam dali svoju privolu za obradu Vaših osobnih podataka, obrada će se odvijati samo u skladu sa svrhama navedenim u privoli i u mjeri u kojoj je u njoj dogovoreno. Svoju privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga opoziva, ako je mogućnost opoziva privole zakonski dopuštena.

Ako izvršavamo avansna plaćanja, npr. prilikom kupnje uz obročnu otplatu, pridržavamo pravo pribavljanja podataka o identitetu i kreditnim podacima od specijaliziranih servisnih tvrtki (kreditnih agencija) kako bismo zaštitili svoje legitimne interese.

Tko je primatelj mojih podataka?

Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno obvezujućim primjenjivim  propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i/ili pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).
Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade. Može se raditi o sljedećim primateljima:

• Pružatelja informatičkih usluga i usluga hostinga
• Pružatelja zaštitarskih usluga, usluga registracije i registracije posjetitelja
• Kreditnih institucija i pružatelja usluga platnog prometa
• Pružatelja usluga za obradu reklamnih poštanskih pošiljaka
• Dobavljača za obradu narudžbi proizvoda i uzoraka
• Laboratorija i instituta za ispitivanje proizvoda
• Pružatelja prijevozničkih i logističkih usluga
• Prodajnih partnera, ako trebaju Vaše osobne podatke za obradu Vaše narudžbe
• Pružatelja usluga ispitivanja tržišta i javnog mnijenja, marketinga i organizacije evenata.

Nadalje, Vaši osobni podaci se prenose javnim tijelima i institucijama (porezni uredi, upravna tijela, Carinska uprava) ako za to postoji zakonska obveza.
Svi izvršitelji obrade osobnih podataka ugovorom su se obvezali obrađivati Vaše osobne podatke samo u kontekstu pružanja usluga i u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka.

Koliko dugo će se moji podaci čuvati?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.
U vezi s Ugovorom o korištenju usluga voditelja obrade razdoblje čuvanja određeno je vremenom trajanja tog Ugovora. Dokumentacija koju moramo čuvati i rokovi čuvanja dodatno su propisani npr. u Općem poreznom zakonu i dr.
Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem ugovora o korištenju usluga voditelja obrade, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti ovrhe) nakon pravomoćnog okončanja sudskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg postupka pokrenutog radi ostvarivanja prava i obveza vezanih za ugovor o korištenju usluga voditelja obrade ili su s tim Ugovorom u svezi.
Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Koja prava na zaštitu podataka imam?

Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

  • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
  • pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
  • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
  • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka) 
  • pravo na prigovor – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
  • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
  • pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka uključujući izradu profila – pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno na Vas utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje Vašeg ugovora o osiguranju, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika
  • pravo na povlačenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka, dolaskom u sjedište voditelja obrade ili putem korisničkog (web) sučelja, ako je primjenjivo. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja.


Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.
Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu. Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Koliko su moji podaci sigurni?

Koristimo najsuvremenije sigurnosne mjere kako bismo adekvatno zaštitili Vaše podatke. Naši zaposlenici, naši poslovni i trgovinski partneri dužni su poštivati naše smjernice o informacijskoj sigurnosti.

Zaštita podataka za ovu internetsku stranicu, mrežne usluge i marketing

Pohrana i pristup podacima u datotekama dnevnika poslužitelja

Možete posjetiti našu internetsku stranicu bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.
Informacije prikupljamo kada posjetite i koristite našu internetsku stranicu i kada se registrirate ili prijavite.
Ako upotrebljavate naše internetsko mjesto, bit će nam dostavljeni tehnički podaci poput: IP adrese Vaše mreže, datuma, vremena, vremenske zone i statusa tražene datoteke, internetskog mjesta s kojeg ste došli na naše internetsko mjesto vrste Vašeg preglednika i verzije Vašeg operativnog sustava.
 

Prikupljanje podataka za uspostavljanje kontakta

Osobne podatke koje nam pružate dobrovoljno prikupljamo kada nas kontaktirate (npr. putem obrasca za kontakt ili elektroničkom poštom). Koji se podaci prikupljaju, može se vidjeti iz odgovarajućih obrazaca za unos. Podatke koje nam dostavite koristimo za obradu Vaših upita. Nakon potpune obrade, Vaši će podaci biti blokirani za daljnju upotrebu i izbrisani nakon isteka svrhe za koju se obrađuju i dodatnih zakonskih rokova za njihovo čuvanje, osim ako niste izričito pristali na daljnju upotrebu Vaših osobnih podataka.

Predajom obrasca za kontakt pristajete na to da se podaci prikupljeni u tu svrhu šalju našem hrvatskom distributeru AWT INTERNATIONAL d.o.o. Slavonska avenija 52a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska. Osobni podaci koje šaljemo našem hrvatskom distributeru su: ime, prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, telefonski broj i drugi potrebni podaci .

Kako se koriste Vaši osobni podaci?

Podatke dobivene korištenjem naše internetske stranice koristimo isključivo za tehničku administraciju internetske stranice i u statističke svrhe. Ove nam informacije pomažu da kontinuirano poboljšavamo Vaše iskustvo kupovine i našu internetsku stranicu.
Podaci koje nam prenosite tijekom kupnje pohranjuju se i obrađuju na našim internetskim poslužiteljima. Ove podatke koristimo za obradu narudžbi, obradu plaćanja, pružanje usluga, isporuku robe i komunikaciju s Vama. Također koristimo Vaše podatke kako bismo spriječili ili otkrili zlouporabu, posebno prijevaru.
Ukoliko zakonski saznamo Vašu poštansku adresu, adresu e-pošte ili telefonski broj tijekom Vaše kupnje, Vaše ćemo podatke upotrebljavati samo u svrhe priznate zakonom, poput izvršenja i obrade ugovora.

Kolačići

Kako bismo posjet naše internetske stranice učinili privlačnim i omogućili upotrebu određenih funkcija, na raznim stranicama koristimo takozvane kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje se spremaju na Vaš uređaj. Neki se kolačići koje koristimo ponovno brišu na kraju sesije preglednika, tj. nakon što zatvorite preglednik (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na Vašem uređaju i omogućuju nam prepoznavanje Vašeg preglednika pri sljedećem posjetu (trajni kolačići). Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavljanju kolačića i pojedinačno odlučite hoćete li ih prihvatiti ili isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito. Imajte na umu da ako ne prihvaćate kolačiće, umanjujete upotrebljivost određenih usluga.
Na primjer, kada dodate artikl u košaricu, naš poslužitelj čita kôd iz kolačića i sjeća se da artikl pripada Vašoj košarici. Ako se vratite na www.vildeda.hr u roku od jednog dana nakon posjeta drugim internetskim mjestima, Vaša košarica i dalje će biti napunjena robom koju ste tamo smjestili tijekom prvog posjeta. Ova je funkcija moguća samo korištenjem kolačića. Stoga preporučujemo da i dalje dopuštate upotrebu kolačića.

Pregled kolačića koje koristimo na našoj internetski stranici možete pronaći ovdje:  Popis kolačića.

Youtube video dodaci
Na dijelovima internetske stranice Vileda nude se videozapisi s Youtubea. Youtubeom upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ("Google").
Postavka proširene zaštite podataka aktivira se za videozapise s YouTubea koji su integrirani na internetskom internetskom mjestu. To znači da se nikakve informacije posjetitelja internetskog mjesta ne prikupljaju i ne pohranjuju na YouTubeu osim ako ne reproduciraju videozapis.
Svrha i opseg prikupljanja podataka te daljnja obrada i upotreba podataka od strane davatelja usluga, kao i Vaša prava i mogućnosti postavljanja za zaštitu vaše privatnosti mogu se pronaći u Googleovim informacijama o zaštiti podataka https://policies.google.com/privacy?hl=hr-NL&fg=1

Korištenje Google Analyticsa i Google Tag Managera

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, uslugu internetske analize tvrtke Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje omogućuju analizu vaše upotrebe internetske stranice. Podaci koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove internetske stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. Ako je na ovom internetskom mjestu aktivirana anonimizacija IP-a, Google će unaprijed vašu IP adresu skratiti u državama članicama Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Puna IP adresa prenosi se samo na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skraćuje u iznimnim slučajevima.

Možete spriječiti pohranu kolačića postavljanjem softvera Vašeg preglednika u skladu s tim; međutim, željeli bismo naglasiti da u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice u punoj mjeri. Također možete spriječiti Google da prikuplja podatke generirane kolačićem i odnose se na Vašu upotrebu internetske stranice (uključujući Vašu IP adresu) i da obrađuje te podatke pomoću dodatka za preglednik koji je dostupan na sljedećoj poveznici. Preuzmite ga i instalirajte s:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

Ova internetska stranica koristi Google Analytics s proširenjem "_anonymizeIp ()". Kao rezultat toga, IP adrese obrađuju se u skraćenom obliku, tako da se mogu isključiti osobne reference. Ako se prikupljeni podaci o vama mogu povezati s nekom osobom, to će se odmah isključiti, a osobni podaci odmah će se izbrisati.

Google Analytics koristimo za analizu upotrebe naše internetske stranice i za njezino redovito poboljšanje. Dobivene statistike možemo koristiti za poboljšanje naše ponude i učiniti je zanimljivijom za Vas kao korisnika. Za iznimne slučajeve u kojima se osobni podaci prenose u SAD, Google je dostavio EU-US Privacy Shield,    https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Pravni temelj za upotrebu Google Analyticsa je članak 6. stavak 1. S. 1 lit. f GDPR.

Podaci treće strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001.

Uvjeti korištenja:   https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Pregled zaštite podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 , kao i izjava o zaštiti podataka:   https://policies.google.com/privacy?hl=hr-NL&fg=1 .


Ova internetska stranica također koristi Google Analytics za analizu protoka posjetitelja na više uređaja, koja se provodi putem korisničkog ID-a. Analizu upotrebe uređaja na više uređaja možete deaktivirati na korisničkom računu u odjeljku „Moji podaci“, „Osobni podaci“.

 https://myaccount.google.com


Podaci na razini korisnika i događaja, koji se spremaju s kolačićima, identifikacijama korisnika (npr. ID korisnika) i ID-ima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačići, Android ID oglašavanja, IDFA [Apple identifikator za oglašivače] ) čuvamo kod nas 14 mjeseci prije nego što se automatski izbrišu.


Korištenje Google upravitelja oznaka: Google upravitelj oznaka rješenje je s kojim trgovci mogu upravljati oznakama internetskim mjesta putem sučelja. Sam alat Tag Manager (koji implementira oznake) domena je bez kolačića i ne prikuplja nikakve osobne podatke. Alat pokreće druge oznake koje zauzvrat mogu prikupljati podatke. Google upravitelj oznaka ne pristupa tim podacima. Ako je deaktivirana na razini domene ili kolačića, to ostaje na snazi ​​za sve oznake za praćenje koje su implementirane s Google upraviteljem oznaka. https://policies.google.com/privacy?hl=hr 


Ova internetska stranica i dalje koristi alat za mrežni marketing DoubleClick by Google. DoubleClick koristi kolačiće za prikazivanje oglasa koji su relevantni za korisnike, za poboljšanje izvješća o izvedbi kampanje ili za sprečavanje korisnika da iste oglase vidi više puta. Google koristi ID kolačića da zabilježi koji se oglasi prikazuju u kojem pregledniku i na taj način može spriječiti njihovo prikazivanje više puta. Osim toga, DoubleClick može koristiti ID-ove kolačića za bilježenje takozvanih konverzija koje se odnose na zahtjeve za oglasima. To je slučaj, na primjer, kada korisnik vidi oglas DoubleClick, a kasnije posjeti internetsko mjesto oglašivača s istim preglednikom i tamo nešto kupi. Prema Googleu, DoubleClick kolačići ne sadrže nikakve osobne podatke.

Zbog korištenih marketinških alata Vaš preglednik automatski uspostavlja izravnu vezu s Googleovim poslužiteljem. Nemamo utjecaja na opseg i daljnju upotrebu podataka koje Google prikuplja upotrebom ovog alata i stoga Vas obavještavamo u skladu s našom razinom znanja: Integracijom DoubleClicka Google dobiva podatke da ste pristupili odgovarajućem dijelu naše internetske stranice ili ste kliknuli na oglas od nas. Ako ste registrirani na Googleovoj usluzi, Google može dodijeliti posjet Vašem računu. Čak i ako niste registrirani na Googleu ili se niste prijavili, postoji mogućnost da će davatelj usluga saznati Vašu IP adresu i spremiti je.


Sudjelovanje u ovom procesu praćenja možete spriječiti na razne načine: a) Ako u skladu s tim postavite softver svog preglednika, posebno potiskivanjem kolačića treće strane, nećete dobiti nikakve oglase od trećih pružatelja usluga; b) deaktiviranjem kolačića za praćenje konverzija postavljanjem Vašeg preglednika tako da se blokiraju kolačići s domene "www.googleadservices.com", https://adssettings.google.hrs ovom postavkom briše se kada izbrišete kolačiće; c) deaktiviranjem oglasa na temelju interesa davatelja koji su dio samoregulacijske kampanje "O oglasima" putem poveznice  http://www.aboutads.info/choices. Ova će se postavka izbrisati ako izbrišete kolačiće; d) trajnom deaktivacijom u preglednicima Firefox, Internet Explorer ili Google Chrome pod poveznicom  http://www.google.com/settings/ads/plugin . Željeli bismo naglasiti da u ovom slučaju možda nećete moći u potpunosti iskoristiti sve funkcije ove ponude.


​​​​​​​Pravna osnova za obradu Vaših podataka je članak 6. stavak 1. S. 1 lit. f GDPR. Daljnje informacije o DoubleClick by Google dostupne su na https: https://support.google.com/faqs/answer/2727482?hl=en ter o splošni zaščiti podatkov pri Googlu:  https://policies.google.com/privacy?hl=hr-NL&fg=1 ​​​​​​​. Možete i posjetiti internetsko mjesto Network Advertising Initiative (NAI) na http://www.networkadvertising.org. Google se predao EU-US Privacy Shield-u,, https://policies.google.com/privacy?hl=sl-NL&fg=1 .

Akamai tehnologija                                                                                                                                                                    
Ova web stranica koristi tehnologiju Akamai i usluge infrastrukture oblaka koje distribuiraju, ubrzavaju i štite online aplikacije. Kolačić Akamai A2 koristi se za smanjenje vremena učitavanja stranice korištenjem značajke Adaptive Acceleration. Adaptive Acceleration (A2) pruža skup funkcionalnosti na inteligentnoj Akamai Edge platformi koja kontinuirano primjenjuje optimizacije performansi kako bi poboljšala cjelokupno digitalno iskustvo za korisnike web stranice. 
JavaScript snippet Akamai tehnologije umetnut je u HTML naše web stranice kako bi se anonimno prikupili podaci za mjerenje učinkovitosti internetskog prometa. Anonimiziramo IP adrese obrađene na Akamai edge poslužiteljima kako bismo pružali usluge geolociranja i kartiranja prilikom isporuke i osiguranja naše web stranice. Akamai tehnologija je prema zadanim postavkama ograničena na prikupljanje samo anonimnih osobnih podataka o IP adresi koji su apsolutno neophodni. Nakon što su geolokacijske usluge izvršene, u trenutku dolaska sadržaja na Akamai poslužitelj, IP adresa odmah se odbacuje. Možete pronaći više informacija o politici zaštite podataka tvrtke Akamai ovdje
 

Vaša prava i Vaš kontakt s nama

Imate pravo na besplatnu dostavu  obavijesti o podacima koje smo pohranili o Vama i, ako je potrebno, pravo na ispravljanje, blokiranje ili brisanje tih podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa prikupljanjem, obradom ili korištenjem Vaših osobnih podataka, informacijama, ispravkom, blokiranjem ili brisanjem podataka, kao i opozivom dane  privole ili prigovora na određenu upotrebu podataka, obratite se u pisanom obliku:

Freudenberg gospodinjski proizvodi
Limbuška cesta 2
2341 Limbuš

ili

kontaktirajte našu službu za korisnike na vileda.slovenia@fhp-ww.com .

Prilagođavanje izjave o zaštiti podataka

Napominjemo da ove podatke možemo ili moramo prilagoditi za obradu podataka u skladu s člankom 13/14 GDPR-a. Trenutnu verziju ovih podataka u skladu s člankom 13/14. GDPR-a možete pronaći u bilo kojem trenutku na našoj internetski stranici.

a brand of FREUDENBERG