OSNOVNI PODACI

Freudenberg gospodinjski proizvodi d.o.o.
Limbuška cesta 2
2341 Limbuš, Slovenija

Zastupa:
mag. Robert Bedene, direktor

Kontakt:
Telefon: +386 2 429 49 10
E-pošta:  vileda.slovenia@fhp-ww.com 

Matični broj: 1123157000

Porezni broj: SI26096633


Službenik za zaštitu podataka: Dr. Christian Wolff, FHP Holding GmbH, D 69469 Weinheim, data_privacy@fhp-ww.com

Nadzorno tijelo za zaštitu podataka: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR 10-000 Zagreb

Za pitanja o tvrtki, na primjer, što se tiče odnosa s investitorima, poslova itd., Posjetite našu korporativnu web stranicu:  www.freudenberg.com

a brand of FREUDENBERG