OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

1. Freudenberg gospodinjski proizvodi d.o.o. (u daljnjem tekstu: Freudenberg) održava ovu internetsku stranicu te prikuplja podatke na ovom internetnom mjestu, posebno podatke o svojim proizvodima, uz primjenu pažnje dobrog profesionalca.
Freudenberg ne odgovara za nemogućnost ili ograničenu mogućnost pristupa internetskoj stranici ili korištenja bilo kojim sadržajem internetske stranice koja je posljedica više sile, pod kojom se smatraju rat, nemiri, terorističko djelo, prirodna katastrofa, epidemija, štrajk, prestanak isporuke električne energije, smetnje u telekomunikacijskom i ostalom prometu, greške nastale u prijenosu podataka telekomunikacijskim mrežama, odluke i djelovanja organa vlasti, kao i sve druge slične okolnosti čiji se nastanak ne može pripisati Freudenbergu, odnosno koje su izvan kontrole Freudenberga.

2. Freudenberg zadržava pravo promjene, dodavanja ili brisanja sadržaja ove internetske stranice i/ili njezinih dijelova u bilo kojem trenutku i/ili potpunog prestanka rada internetske stranice.
Freudenberg ne jamči da je sadržaj internetske stranice primjeren ili dostupan na svim lokacijama pa stoga ne odgovara za nemogućnost pristupa internetskoj stranici, kao ni za nemogućnost korištenja pojedinim sadržajima internetske stranice s područja država u kojima je to zabranjeno. Korisnik snosi svu odgovornost ako pristupa internetskoj stranici i/ili se koristi pojedinim sadržajem internetske stranice s područja država u kojima je to zabranjeno.

Isključena je odgovornost Freudenberga za štetu koja je posljedica obične nepažnje Freudenberga, njegovih zaposlenika ili trećih osoba koje je Freudenberg angažirao u obavljanju svojih poslova.

U slučaju kada je odgovoran za nastalu štetu, Freudenber odgovara samo za običnu štetu. Odgovornost Freudenberga za izmaklu korist, neimovinsku štetu, gubitak, uništenje ili promjenu podataka korisnika, kao i za štetu koja je nastala na računalnoj ili mobilnoj opremi s koje korisnik pristupa internetskim-stranicama ili se koristi određenim sadržajem internetskih stranica isključena je do zakonom dozvoljenih granica ograničenja od odgovornosti za štetu.

3. Freudenberg naglašava da veze (poveznice) na internetske stranice trećih strana ne predstavljaju odobrenje za sadržaj takvih web mjesta. Internetske stranice trećih strana nisu pod nadzorom Freudenberga te Freudenberg nije odgovoran za dostupnost ovih internetskih stranica ili njihovog sadržaja niti jamči da internetske stranice ili internetske stranice trećih osoba ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe.

​​​​​​​Freudenberg k tome ne preuzima nikakvu odgovornost:
  • za uvjete korištenja internetskim stranicama trećih strana
  • za prijenos i sigurnost prijenosa podataka koji se razmjenjuju putem internetskih stranica trećih strana
  • za zaštitu i upotrebu osobnih podataka koje je korisnik priopćio putem internetskih stranica trećih strana
  • za to da korištenjem internetskim stranicama trećih strana korisnik ne krši autorska prava nijedne druge osobe.
a brand of FREUDENBERG